Фондация ДА и лично адв. Милена Кадиева получават международна награда за своята работа срещу сексуалната експлоатация

Фондация ДА и лично адв. Милена Кадиева получават международна награда за своята работа срещу сексуалната експлоатация

Фондация ДА и лично адв. Милена Кадиева получават днес международна награда за своята работа срещу сексуалната експлоатация

На 18 октомври, Деня на ЕС за борба с трафика на хора, десет европейски организации на гражданското общество получиха наградата Child10 в Кралския замък в Стокхолм, Швеция. Фондация ДА е сред наградените организации, избрани от над 130 номинации в цяла Европа. Наградата е признание за въздействащата работа на Фондация Джендър Алтернативи срещу трафика на хора и други форми на комерсиална сексуална експлоатация на деца и беше връчена от Нейно Величество кралица Силвия на Швеция.

Според Глобалния доклад на UNODC за трафика, всяка трета жертва на трафик е дете. Трафикът на хора вече е класиран като третата най-печеливша категория престъпления в света след наркотиците и оръжията. Организациите, които са признати и получават наградата днес, всички работят в изключително предизвикателна среда в област, която е с недостатъчни ресурси и често е скрита поради естеството на престъплението.

– В резултат на пандемията и климатичната криза, войните и продължаващите конфликти, децата днес са по-уязвими от всякога. Следователно сътрудничеството и въздействащите решения са от първостепенно значение за защитата на децата и гарантирането на техните права. Удостоените днес организации демонстрират, че е възможно да се постигне свят, в който нито едно дете не е жертва на трафик и експлоатация, и по този начин подчертават решаващата роля на гражданското общество за защита на уязвимите деца, както в Швеция, така и в Европа, казва Джейкъб Флард , генерален секретар на Child10.

Наградените членове на Child10 работят заедно през 2022 г., за да идентифицират най-добрите практики, да разработят ефективни и трайни решения на съвместни предизвикателства и да намерят колективен глас за по-силно застъпничество заедно.

– Всички тазгодишни победители са всеотдайни експерти в борбата срещу трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца в Европа.

ACPE, Франция

АТИНА, Сърбия

APRAMP, Испания

Център за изчезнали и експлоатирани деца, Хърватия

Child Focus, Белгия

Фондация „Джендър алтернативи“, България

Мрежа срещу трафика на хора, Германия

Защитете децата, Финландия

Общество Ключ, Словения

Storasyster, Швеция

img src="/images/myLargeImg.jpg" class="img-fluid" data-resize="crop" width="250" height="128"