Казваме НЕ на трафика и сексуалната експлоатация на деца онлайн и офлайн!

Казваме НЕ на трафика и сексуалната експлоатация на деца онлайн и офлайн!

    Днес, на Международния ден на образованието, Child10 и наградените членове 2022, част от които е българската Фондация ДА, съвместно се застъпват за задължителни, подходящи за възрастта и повтарящи се образователни модули за всички деца относно трафика и сексуалната експлоатация на деца (онлайн и офлайн), както и за равенство между половете. Известно е, че половите стереотипи и възприятия играят важна роля в трафика на деца и търговската сексуална експлоатация на деца.

      Хиперсексуализацията на телата на жените и момичетата в медиите и ежедневието, и десенсибилизирането на злоупотребата и насилието спрямо тях, допринасят за нарастващото насилие срещу жени и момичета. Ние вярваме, че с правилните знания и инструменти за разбиране и избягване на експлоатацията, начините за формиране на здрави взаимоотношения и възприятия за пола и знанието къде да получите помощ, са инструмент за защита на детето. В допълнение към задължителното образование, ние също изискваме общи насоки и регулаторен надзор над медийните компании, за да улесним позитивния дискурс и разказването на истории около проблемите на жените и момичетата и да обезкуражи използването на език, символи или практики, които нормализират тяхното обективизиране и злоупотреба с тях. 

#Child10 #Child10AwardedMembers2022 #InternationalDayofEducation #SlippingThroughttheNet