Адв. докт. Милена Кадиева е гост-лектор във Философско-исторически факултет на Пловдивски университет

Адв. докт. Милена Кадиева е гост-лектор във Философско-исторически факултет на Пловдивски университет

  На 17.01.2024г. пред студентите от специалности Социология и науки за човека и География, технологии и предприемачество ще гостува адв. Милена Кадиева. Представяне и история на лектора:

Адв. Милена Кадиева е международен защитник на правата на човека и активист за равнопоставеност и справедливост повече от 20 години. Завършила е Право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 1999г. Има Магистратура по Европейско право от Университета в Екзитър, Великобритания. Специализирала е в Съда по правата на човека, Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Комитета на ООН срещу расовата дискриминация, Интеррайтс – световна правозащитна организация и други. Понастоящем е докторант във Философско-исторически факултет. Работи в сферата на защитата на правата и интересите на лицата, пострадали от домашно насилие и множествена дискриминация, както и в сферата на семейното право. Прилага международно, европейско и национално право.

Води дела пред Съда по правата на човека и Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, известен като CEDAW. Носител е на наградите „Жена на Европа“ в категорията „Жена на действието“ и Защитник на правата на децата от насилие. Отличена е с Почетен знак от Адвокатска колегия-Пловдив за особен принос за издигане на авторитета на адвокатската професия в резултат на активната й дейност за защита на пострадалите от домашно насилие. Адв. Милена Кадиева е основател и директор на „Фондация ДА - Заедно срещу насилието“, която повече от 12 години осъществява дейност в обществена полза, като поддържа собствен Консултативен център за пострадали от домашно насилие, работи в областите на образованието и овластяването на жени и деца, и лобира за законодателни промени, касаещи домашното насилие, правата на децата и равнопоставеността.

Тя ще постави пред студентите темите, свързани с човешките права и междучовешките отношения, които водят до феномени като домашното насилие и родителското отчуждение.

Входът е свободен за всички. Начало 10.30ч. в 3-та аудитория на Ректората на ПУ.