Адвокати и психолози от Фондация ДА с иновативна услуга - "Комплексни консултации от адвокат и психолог по темата  „Споделено родителство“

Адвокати и психолози от Фондация ДА с иновативна услуга - "Комплексни консултации от адвокат и психолог по темата „Споделено родителство“

Специализирани комплексни консултации от адвокат и психолог
по темата „Споделено родителство“
Адвокат Анелия Йончева и психолог Любомира Кадиева стартират съвместна дейност под формата на провеждане на съвместни консултации в полза на деца и семейства.
Какво представляват комплексните консултации извършвани от адвокат и психолог?
Какви са ползите от този вид консултиране?
По време на тези консултации партньорът или двойката ще се запознаят по детайлно със спецификата на този вид отглеждане на дете в семейството. Какви са ползите и предимствата както за детето, така и за родителите му от психологическа и юридическа гледна точка. Консултациите могат да бъдат както индивидуални с единия родител, така и с двамата поотделно в различно време, или заедно.
Как това би могло да се случи в зависимост от конкретния казус, възрастта на детето и неговите интересите, времевата ангажираност на родителите, възможностите им, населените места в които живеят, какъв е подходящия режим, как стои въпроса със заплащането на издръжка при този вид родителство и др.
Как би могло това да бъде оформено законово от юридическа гледна точка. Колко време приблизително отнема, какви са разходите, предимствата и недостатъците?
Какво представлява СПОДЕЛЕНОТО РОДИТЕЛСТВО ?
С приемането на тълкувателно решение №1/2016г. възможността за съвместно упражняване на родителските права беше официално потвърдена.
Споделеното родителство, както е известно сред по-голямата част на обществото или съвместното упражняване на родителски права е един модерен и много по-цивилизован начин за уреждане на отношенията в семейството след развода или след раздялата на партньорите при фактическо съпружеско съжителство. То е възможно при хора, които са интелигенти, с висок родителски капацитет и с еднакви възможности да осигурят адекватни битови и социални условия за живот на детето.
В съвременното общество все повече деца растат в разделени семейства или семейства в конфликт. Разводите са доста по-често явление в сравнение с преди 2-3 поколения.
Преди всичко, по време на своето израстване в такъв вид семейство, детето се лишава от пълноценен контакт с бащата или с майката, което може да повлияе отрицателно върху неговото формиране като личност. Всяко дете има нужда, както от майка, така и от баща. А двете родителски роли са природно обусловени да бъдат различни – майчинска грижа и бащински напътствия. Тези две роли могат да са взаимно заменяеми, но това трудно може да бъде постигнато в максимална степен. Недостатъчното участие на бащата или на майката в живота да едно дете поражда риск от личностни дефицити.
Какви са предимствата на СПОДЕЛЕНОТО РОДИТЕЛСТВО ?
1.На първо място това е възможността на детето да общува пълноценно и с двамата си родители. По този начин то прекарва еднакво време и с двамата, разговаря, споделя, взаимства модели на поведение, няма опасност от родителско отчуждаване.
2.родителската отговорност е разпределена по равно.
3.Двамата родители участват еднакво и активно в отглеждане и възпитаване на детето.
4.Никой от родителите не е ощетен.
5.Детето не е ощетено.
6. Разходите се поемат по равно – както ежедневни и такива с по-голям размер.
Според някои психологически проучвания на база практическият им опит съвместното упражняване на родителски права е полезна алтернатива не само за родителите, но и за детето, защото то живее обградено с обич и внимание, без излишен стрес. Освен това по този начин то се адаптира много по-лесно към раздялата между родителите. Детето общува с тях след като са отпочинали и щастливи, готови да се посветят изцяло на него през предстоящите дни и то има възможност да получи най-доброто от своите родители.
Съществуват най-различни форми на споразумения за съвместно упражняване на родителски права. Във всеки случай е задължителна преценката на съда спрямо интересите на детето като водещ критерий за определяне на конкретен режим на съвместно упражняване на родителските права. Ако споразумението не противоречи на закона и морала и интересите на детето са защитени в пълен обем, съда одобрява постигнатата спогодба и тя влиза в сила незабавно.
Консултациите се провеждат след предварително записване на час на телефон 0879378007, 0895447458 и на следните адреси: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ 53, ет.1, оф. 22, или на адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Съединение“ 19, ТЦ Аримаг, ет. 2, оф. 60.