Новият сайт на Фондация ДА е вече онлайн!

Новият сайт на Фондация ДА е вече онлайн!

От началото на 2024г. е онлайн новият сайт на Фондация ДА. Подновената визия идва и с нови концепции, които са в унисон с новите перспективи на нашата работа. Фондация ДА, известна със своята дългогодишна работа по темите за Домашното насилие и защитата на женски човешки права, продължава напред в своята мисия да работи за едно справедливо общество без насилие, основано на равнопоставеност и защита на човешките права. Такова общество може да се изгради само от образовани хора, осъзнаващи своята важна индивидуална роля във всеки един аспект от ежедневния жив живот.

Ето защо ние ще инвестираме време, усилия и човешки капитал в една изцяло нова за нас дейност, насочена към повече обучения и онлайн образование. Активирана е нашата онлайн "Академия ДА", в която очаквайте различни курсове от множество тематични области. Курсове и обучения без аналог в образователната система, а изключително необходими за развитието на справедливо равноправно общество.

Няма да спре работата на нашия Консултативен център за пострадали от домашно насилие, в който ще продължим да предоставяме безплатни юридически и психологически консултации на пострадали от домашно насилие жени, мъже и деца. Консултативният център на Фондация ДА единствен предлага и специална програма за лица, осъдени като извършители на домащшно насилие по Закона за защита от домашно насилие. От тази програма могат да се възползват както осъдени по закона лица, така и всеки, който смята, че има нужда от консултиране за справяне с гнева и със склонности към агресия.

Адв. Милена Кадиева представя: "Адвокатско дружество Милена Кадиева". В специална секция, посветена на юридическото дружество ще намерите пълната информация за адвокатското дружество на адв. Милена Кадиева. Подробности за екипа и услугите, които то предлага. Основен фокус е домашното насилие, семейните отношения и родителските права. Но със същото високо качество екипът на дружеството, под лидерството на адв. Кадиева, ще предложи и много други юридически услуги, някои от които отново без аналог.

През последните години практиката ни научи, че домашното насилие няма пол и няма възраст, но има едни 100% пострадали и това са децата, когато са въвлечени в междуродителски конфликти. Ето защо Фондация ДА не може да Не реагира на новите феномени в нашето общество - родителско отчуждение и неглижиране на нуждите на децата. В програми и практическа работа по тези въпроси ще бъдат насочени нашите усилия занапред.

Активно ще се включим и в осмислянето и по-пълноценно използване на напълно легално дадената възможност междуродителските конфликти да приключват със Споделено родителство (т.нар. и придобило известност в обществото "съвместно попечителство"). А дали не идва времето за промяна или написването на напълно нов Семеен кодекс, който да отрази съвремието, а не да е огледало на едно изчезнало семейство и общество от 70-те години на миналия век?

Нови теми, нови инициативи, нови проекти и нови въпроси (засега без отговор) - това очаквайте от Фондация ДА през новата 2024г.