Адв. Кадиева е лектор на конференцията: Противодействие на домашното насилие: от дома до работното място

Адв. Кадиева е лектор на конференцията: Противодействие на домашното насилие: от дома до работното място

Центърът за изследване на демокрацията, в сътрудничество с партньори от Института по публична администрация и Асоциация "Деметра", организира ключова конференция - "Противодействие на домашното насилие: от дома до работното място". 

Домакин на конференцията беше Представителството на Европейската комисия в България. 

Адвокат Милена Кадиева, основател и директор на Фондация ДА, участва в конференцията с вдъхновяваща реч, посветена на историята, ностоящето и бъдещето на законодателството и юридическата практика, касаещи един от феномените на модерното общество в България и по света - домашното насилие.

Събитието послужи като основа за открита дискусия относно многостранните предизвикателства, които поставя домашното насилие в България. Навлизайки в различни теми, уважавани говорители от различни сфери, включително държавни институции, неправителствени организации и бизнес сектора, осветлиха постигнатите през изминалата година успехи и неуспехи, и споделиха практически подходи в борбата срещу домашното насилие и насилието, основано на пола.

Фокусните точки на конференцията обхванаха две жизненоважни измерения: правната и политическата рамка, свързана с домашното насилие, и преобладаващите вредни стереотипи, които поддържат неговата толерантност. Признавайки често пренебрегваната роля на работните места в насърчаването на промяната, форумът подчерта решаващия им принос за създаването на подкрепяща среда за жертвите.

Вдъхновена от инициативата SHE, тази среща имаше за цел не само да хвърли светлина върху неотложния проблем, но и да катализира спешни мерки и стратегии.

Линк към пълния запис от конференцията може да намерите тук. Речта на адвокат Кадиева започва при 1.09ч. от записа: