Във Фондация ДА гостува Жером Кел - политическият съветник на френското посолство в България

Във Фондация ДА гостува Жером Кел - политическият съветник на френското посолство в България

Жером Кел, политически съветник в посолството, се срещна на 12 декември в Пловдив с г-жа Милена Кадиева, изпълнителен директор на Фондация "ДА", и нейния съветник г-н Мишо Гръблев. Фондация ДА е ангажирана повече от 20 години с проблемите на домашното насилие.
Разговорът даде възможност да се оцени извървяният път от сдружения като Фондация ДА, работещи за по-добрата информираност на българското общество и публичните институции за реалността на това явление и необходимостта от създаване на подходящи и ефективни правни инструменти и институции за борба с него.
По време на дискусията бяха подчертани последните положителни развития на законодателството и постепенното въвеждане от властите на подходящи системи за правна помощ за жертвите, както и че общественото мнение вече е много чувствително към необходимостта от борба с този бич. Съветник Кел похвали Фондация ДА за полаганите от нея усилия, за постигнатите резултати и новите насоки на работа на фондацията, насочени в голяма степен към действия за превенция чрез повишаване на осведомеността сред младите хора в училищата и университетите.