На 17-18 октомври се състоя втората среща по Европейски проект Erasmus+ Daphne “Fatima

На 17-18 октомври се състоя втората среща по Европейски проект Erasmus+ Daphne “Fatima

На 17-18 октомври втората среща по Европейски проект Erasmus+ Daphne “Fatima2: Предотвратяване на престъпления, свързани с честта, срещу жените чрез проекти със социално въздействие и обучение с връстници, ръководен от млади хора“, в който Фондация „Да- Обединени срещу  насилието“ участва, се проведе в Рим.

FATIMA2 – е разработен от идеята и работата започната с FATIMA. FATIMA се фокусира върху изграждане на капацитета на НПО, за да се справят с престъпления, свързани с честта. Целта на FATIMA2 е да допринесе за премахването на насилието, свързано с честта, срещу жени, чрез изграждане на способността за поведенчески промени сред хората в социален и културен контекст, където жените са в най-голям риск, най-вече в сегрегирани мигрантски групи.

По време на срещата партньорите обсъдиха развитието на проекта и участваха в работилница, за да разработят незабавни стъпки за координация между експертите и материали за обученията, разработени от младите ментори по проекта, които ще повишат осведомеността по отношение на престъпленията, свързани с честта.