Сексуалният тормоз на работното място? Проблем с решение! - Teamwork 2

Сексуалният тормоз на работното място? Проблем с решение! - Teamwork 2

Фондация ДА започна работа по имплементирането на вътрешни системи и правилници в държавни и частни институции, посветени на сексуалния тормоз на работното място.

По проекта активно ще работят и представителите на Катедра Философия на Философско-исторически факултет при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", с които Фондация ДА има подписан Меморандум за подкрепа и партньорство.

Успех на обединения екип!

 

Очаквайте подробности!