Публикации

- Ръководство за овластяване на уязвими групи жени

- Civil society monitoring report on implementation of the national Roma integration strategy

- МОНИТОРИНГ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

- "Домашното насилие не е личен проблем! Потърсете помощ сега!" - информационна брошура

- BASE: National State of the Art Report - Migrant & refugee child-friendly support services in cases of sexual and gender-based violence

- Доклад "Състояние на безизходица"

Доклад „Добри практики за стратегии за младежко овластяване“

- Пилотна програма "Работилници за млади хора" по проекта CONVEY

- Обучителен пакет за учители по проекта CONVEY

- Гражданския мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите е наличен на български език

- Домашното насилие засяга всички нас! Потърсете помощ сега. Информационна брошура "Къде боли" - месец юни 2018г.

- Граждански доклад за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите

- Анализ на "Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие" - Истанбулска конвенция

- Права на жените и десен популизъм

- Изследване на приложението на ЗЗДН

- Програма по превенция на насилието за деца в училищна възраст

- Ръководство за добри практики при работата по случаи на трафик на хора в България

- Доклад: 12 успешни и работещи модели за застъпничество в сферата на женските човешки права. (на английски език)

- Изследване на приложението на чл. 296, ал. 1 от наказателния кодекс в частта, касаеща неизпълнението на заповеди за защита от домашно насилие

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE - Становище на ФДА относно предложен Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE - Доклад от Фондация „Джендър алтернативи“ пред ООН (22-ра сесия) по въпросите за половата равнопоставеност, сексуалното насилие и сексуалното образование

- Програма за работа по Закона за защита от домашното насилие на Районен съд-Пловдив, ОД на МВР-Пловдив и Фондация "Джендър алтернативи"

- Plovdiv Call to Action

„- Изследване «НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ТРАФИК НА ХОРА. СТАТИСТИКА. ОБУСЛАВЯЩИЯТ ФАКТОР - ДОМАШНО НАСИЛИЕ. ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ.” Д-р Иван Ранчев, Наказателен съдия в Апелативен съд - Пловдив

- Заедно срещу насилието над жени

- Дискусия "Да говорим открито за насилието срещу жени"

- Световна седмица за уважение към раждането: Не ме безпокойте - раждам!"

- Mission Report April 2013

- Жени, търсещи убежище в България: аспекти на молбите за закрила, свързани с пола

- Кратък преглед на основните проблеми при прилагането на Закона за защита от домашно насилие (септември 2012г.) 

- Sexual and Reproductive Health and Rights in Bulgaria: Current Situation, Future Challenges and Priorities in the context of Global Consultations for the Post-2015 Development Framework.


- Заключителни препоръки на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (CEDAW)


- Препоръки към Република България от страна на Комитета за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените


- "Равнопоставеност и недискриминация в България” - Алтернативен доклад на Фондация "Джендър алтернативи" до Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (на английски език)


- Становище на Комитета за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жените по делото В.К срещу България