Адвокат Милена Кадиева - защитник на човешките права. Активен адвокат пред български и международни съдебни институции. Носител на национални и международни признания за професионализъм в областта на правото.

317075012_2067746906742947_4360297789074760073_n123.jpg

Представяне и история

Адв. Милена Кадиева е международен защитник на правата на човека и активист за равнопоставеност и справедливост повече от 20 години. Завършила е Право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 1999г. Има Магистратура по Европейско право от Университета в Екзитър, Великобритания. Специализирала е в Съда по правата на човека, Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Комитета на ООН срещу расовата дискриминация, Интеррайтс – световна правозащитна организация и други. Работи в сферата на защитата на правата и интересите на лицата, пострадали от домашно насилие и множествена дискриминация, както и в сферата на семейното право. Прилага международно, европейско и национално право. Води дела пред Съда по правата на човека и Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, известен като CEDAW. Носител е на наградите „Жена на Европа“ в категорията „Жена на действието“ и Защитник на правата на децата от насилие. Отличена е с Почетен знак от Адвокатска колегия-Пловдив за особен принос за издигане на авторитета на адвокатската професия в резултат на активната й дейност за защита на пострадалите от домашно насилие. Адв. Милена Кадиева е основател и директор на „Фондация ДА - Заедно срещу насилието“, която повече от 12 години осъществява дейност в обществена полза, като поддържа собствен Консултативен център за пострадали от домашно насилие, работи в областите на образованието и овластяването на жени и деца, и лобира за законодателни промени, касаещи домашното насилие, правата на децата и равнопоставеността.

Вдъхновяваща реч от адв. Кадиева, посветена на историята, ностоящето и бъдещето на законодателството и юридическата практика, касаещи един от феномените на модерното общество в България и по света - Домашното насилие.

Адвокат Милена Кадиева в медиите: