За контакт с Фондация ДА


За връзка с Фондация ДА, използвайте формота по-долу или мейл: office@dafoundation.bg

Ако желаеш да станеш част от нашия екип. Нямаш опит, но имаш компетенции! Имаш желание за работа по въпросите на правото, образованието и човешките права! Знаеш езици и боравиш свободно с техника и софтуер. Правиш само някое от гореописаните... Свържи се с нас! Можем да поговорим и да помогнем! Ще очакваме ваше CV и мотивационно писмо (ако може да подготвите такива) на нашия мейл (office@dafoundation.bg)


За контакт с фондация ДА: