Поставяме началото!

Поставяме началото!

            Фондация ДА е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, с фокус върху пострадалите от домашно насилие и множествена дискриминация.

Екипът на фондацията включва седем юристи с опит в областта на защита на човешките права, двама психолози и един социален работник, работещи в сферата на защита на правата на жените и двама филолози – единият от които журналист, ангажирани с предмета на работа на организацията.

От 2002 год. до момента екипът на фондацията е реализирал над 50 програми и проекти в сферата на защита от домашно насилие, самостоятелно и в партньорство с Община Пловдив, ОД на МВР-Пловдив, Дирекция ”Социално подпомагане” - Пловдив, Районен съд-Пловдив, неправителствени организации, международни партньори и медии.

На снимката: Кралицата на Краство Швеция - Силвия, на церемония по връчването на адвокат Милена Кадиева на наградата "CHILD 10"